Spindelwerk

“Spindle” werk (niet uitgeholde vormen zoals: kandelaars, hoeden standaards en zo)